Srovnání zdravé nervové buňky vlevo a nervové buňky s poškozenou myelinouvou pochvou vpravo.

Srovnání zdravé nervové buňky vlevo a nervové buňky s poškozenou myelinouvou pochvou vpravo.