Chemická struktura kanabinodiů a jejich prekurzorů při biosyntéze v kvasinkách.

Chemická struktura kanabinodiů a jejich prekurzorů při biosyntéze v kvasinkách.