Chemická struktura aminokyseliny tryptofanu (vlevo) a vitaminu B3 (vpravo) spolu s křečkem polním (foto Frédéric Burner, public domain, via Wikimedia Commons).

Chemická struktura aminokyseliny tryptofanu (vlevo) a vitaminu B3 (vpravo) spolu s křečkem polním (foto Frédéric Burner, public domain, via Wikimedia Commons).