Kolonie kropidláku žlutého jsou spíš do zelena, foto Paul Cannon, http://fungi.myspecies.info/file-colorboxed/937, CC BY-NC 3.0.

Kolonie kropidláku žlutého jsou spíš do zelena, foto Paul Cannon, http://fungi.myspecies.info/file-colorboxed/937, CC BY-NC 3.0.