Chemická struktura aflatoxinu B1.

Chemická struktura aflatoxinu B1.