Znovuoživování korálových útesů druhem Cladocora caespitosa. Bílá úsečka je 0,5 cm dlouhá, foto D. K. Kersting, Freie Universität Berlin).

Znovuoživování korálových útesů druhem Cladocora caespitosa. Bílá úsečka je 0,5 cm dlouhá, foto D. K. Kersting, Freie Universität Berlin).