Mořský korál Astroides calycularis požírá medúzu talířovku svítivou (L.Musco et al., Protocooperation among small polyps allows the coral Astroides calycularis to prey on large jellyfish, Ecology, 30 July 2018, https://doi.org/10.1002/ecy.2413, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Mořský korál Astroides calycularis požírá medúzu talířovku svítivou (L.Musco et al., Protocooperation among small polyps allows the coral Astroides calycularis to prey on large jellyfish, Ecology, 30 July 2018, https://doi.org/10.1002/ecy.2413, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).