Ve vodě rozpustný minerál dusíku salmiak NH4Cl z Tádžikistánu, foto Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons. Krystaluje v krychlové soustavě.

Ve vodě rozpustný minerál dusíku salmiak NH4Cl z Tádžikistánu, foto Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons. Krystaluje v krychlové soustavě.