Polymerace kyseliny citronové s poly(ethylenglykol) diglycidyletherem nebo poly(propylenglykol) diglycidyletherem

Polymerace kyseliny citronové s poly(ethylenglykol) diglycidyletherem nebo poly(propylenglykol) diglycidyletherem