Snímky jednotlivých fází dopadu kapky na vodní hladinu pořízené vysokorychlostním videem. Kapka o průměru 4 mm narazila na vodní hladinu rychlostí 1,27 m/s (foto Samuel Phillips, Anurag Agarwal & Peter Jordan, The Sound Produced by a Dripping Tap is Driven by Resonant Oscillations of an Entrapped Air Bubble, Scientific Reports, volume 8, Article number: 9515 (2018), https://doi.org/10.1038/s41598-018-27913-0, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Snímky jednotlivých fází dopadu kapky na vodní hladinu pořízené vysokorychlostním videem. Kapka o průměru 4 mm narazila na vodní hladinu rychlostí 1,27 m/s (foto Samuel Phillips, Anurag Agarwal & Peter Jordan, The Sound Produced by a Dripping Tap is Driven by Resonant Oscillations of an Entrapped Air Bubble, Scientific Reports, volume 8, Article number: 9515 (2018), https://doi.org/10.1038/s41598-018-27913-0, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).