Schematické znázornění fungování rozhraní AMI.

Schematické znázornění fungování rozhraní AMI.