Vlevo larvy motýla drsnokřídlece březového na různě barevných podkladech, vpravo larvy ve větším detailu, A.Eacock et al., Adaptive colour change and background choice behaviour in peppered moth caterpillars is mediated by extraocular photoreception, Communications Biology, volume 2, Article number: 286 (2019).

Vlevo larvy motýla drsnokřídlece březového na různě barevných podkladech, vpravo larvy ve větším detailu, A.Eacock et al., Adaptive colour change and background choice behaviour in peppered moth caterpillars is mediated by extraocular photoreception, Communications Biology, volume 2, Article number: 286 (2019).