Nahoře původní světlá forma drsnokřídlece březového, dole tmavá forma vzniklá díky znečištění na počátcích průmyslové revoluce, foto Chiswick Chap [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)].

Nahoře původní světlá forma drsnokřídlece březového, dole tmavá forma vzniklá díky znečištění na počátcích průmyslové revoluce, foto Chiswick Chap [CC BY-SA 2.5 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)].