Kresba retroviru, mezi které virus Rousova sarkomu náleží. Průměr činí zhruba 100 nm. Z povrchu vyčnívají molekuly glykoproteinů.

Kresba retroviru, mezi které virus Rousova sarkomu náleží. Průměr činí zhruba 100 nm. Z povrchu vyčnívají molekuly glykoproteinů.