Chemická struktura různých izomerů tetrakis-(nitroxymethyl)cyklobutanu.

Chemická struktura různých izomerů tetrakis-(nitroxymethyl)cyklobutanu.