Nahoře fungování oka skákavky, dole dálkoměr s metačočkou, upraveno podle Q.Guo et al., PNAS, 2019

Nahoře fungování oka skákavky, dole dálkoměr s metačočkou, upraveno podle Q.Guo et al., PNAS, 2019