Izolační a radiační fungování svazků vláken, upraveno podle X.A.Zhang et al., Dynamic gating of infrared radiation in a textile, Science 363, 619–623 (2019) 8.

Izolační a radiační fungování svazků vláken, upraveno podle X.A.Zhang et al., Dynamic gating of infrared radiation in a textile, Science 363, 619–623 (2019) 8.