Chemická struktura signální molekuly 12,13-diHOME.

Chemická struktura signální molekuly 12,13-diHOME.