Dospělý zavíječ voskový z čeledi zavíječovitých (Pyralidae), foto Sarefo, (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0), via Wikimedia Commons.

Dospělý zavíječ voskový z čeledi zavíječovitých (Pyralidae), foto Sarefo, (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0), via Wikimedia Commons.