Dva vznikající pyrokumuly při Fergusonském požáru v Kalifornii dne 2.8.2018 (foto NASA).

Dva vznikající pyrokumuly při Fergusonském požáru v Kalifornii dne 2.8.2018 (foto NASA).