Aktivity mozkových vln alfa, beta, gama, delta a theta v různých částech mozku získaných zobrazením pomocí jaderné magnetické rezonance. Vysoká frekvence gama vln odpovídá 70 až 150 Hz, nízká 30 až 70 Hz. Levá hemisféra je vlevo, pravá vpravo. Upraveno podle P.Sacré et al., Risk-taking bias in human decision-making is encoded via a right–left brain push–pull system, PNAS 2019, doi: 10.1073/pnas.181125911.

Aktivity mozkových vln alfa, beta, gama, delta a theta v různých částech mozku  získaných zobrazením pomocí jaderné magnetické rezonance. Vysoká frekvence gama vln odpovídá 70 až 150 Hz, nízká 30 až 70 Hz. Levá hemisféra je vlevo, pravá vpravo. Upraveno podle P.Sacré et al., Risk-taking bias in human decision-making is encoded via a right–left brain push–pull system,  PNAS 2019, doi: 10.1073/pnas.181125911.