Grafenová emluze na snímku rastrovacího elektronového mikroskopu. Délka úsečky je 20 mikrometrů. Schematické znázornění struktury v pravém spodním rohu (L.Dong et al., A non-dispersion strategy for large-scale production of ultra-high concentration graphene slurries in water, Nature Communications,volume 9, Article number: 76 (2018), doi:10.1038/s41467-017-02580-3).

Grafenová emluze na snímku rastrovacího elektronového mikroskopu. Délka úsečky je 20 mikrometrů. Schematické znázornění struktury v pravém spodním rohu (L.Dong et al., A non-dispersion strategy for large-scale production of ultra-high concentration graphene slurries in water, Nature Communications,volume 9, Article number: 76 (2018), doi:10.1038/s41467-017-02580-3).