Dvě struktury N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-(4-nitrofenylazo)anilinu. Jedna v druhou přechází díky absorpci světla na azo skupinou -N=N-.

Dvě struktury N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-(4-nitrofenylazo)anilinu. Jedna v druhou přechází díky absorpci světla na azo skupinou -N=N-.