Materiál elektrody je velmi tmavý a kapalný, ale silně viskózní (obr. Li et al., Joule 3, 1–10, August 21, 2019).

Materiál elektrody je velmi tmavý a kapalný, ale silně viskózní (obr. Li et al., Joule 3, 1–10, August 21, 2019).