Chemická struktura sloučenin, které tvoří kapalnou lithiovou elektrodu.

Chemická struktura sloučenin, které tvoří kapalnou lithiovou elektrodu.