Reakční schéma elektrochemického stlačování amoniaku.

Reakční schéma elektrochemického stlačování amoniaku.