Schéma elektrochemického článku fungujícího na základě střídavého průtoku mořské a sladké vody, přeloženo dle ACS Omega20194711785-11790.

Schéma elektrochemického článku fungujícího na základě střídavého průtoku mořské a sladké vody, přeloženo dle ACS Omega20194711785-11790.