Schéma elektrodových reakcí článku fungujícího na základě střídavého průtoku mořské a sladké vody.

Schéma elektrodových reakcí článku fungujícího na základě střídavého průtoku mořské a sladké vody.