Schéma elektrického obvazu, PTFE znači polytetrafluorethylen, PET je polyethylentereftalát, Au zlatá a Cu měděná elektroda (Yin Long et al., Effective Wound Healing Enabled by Discrete Alternative Electric Fields from Wearable Nanogenerators, ACS Nano, 2018, 12 (12), pp 12533–12540).

Schéma elektrického obvazu, PTFE znači polytetrafluorethylen, PET je polyethylentereftalát, Au zlatá a Cu měděná elektroda (Yin Long et al., Effective Wound Healing Enabled by Discrete Alternative Electric Fields from Wearable Nanogenerators, ACS Nano, 2018, 12 (12), pp 12533–12540).