Chemická struktura 2-sek-butyl-3-methoxypyrazinu.

Chemická struktura 2-sek-butyl-3-methoxypyrazinu.