Jediný dochovaný nepopsaný pergamenový svitek, foto Casey L. Olson and Oren Gutfeld.

Jediný dochovaný nepopsaný pergamenový svitek, foto Casey L. Olson and Oren Gutfeld.