Hrozny napadené padlím Uncinula necator, foto Maccheek, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en, via Wikimedia Commons.

Hrozny napadené padlím  Uncinula necator, foto Maccheek, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en, via Wikimedia Commons.