Chemická struktura vazebného místa oxyhemocyaninu pro kyslík.

Chemická struktura vazebného místa oxyhemocyaninu pro kyslík.