Mikroskopický snímek nezmara obecného (Hydra vulgaris), foto Corvana, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons.

Mikroskopický snímek nezmara obecného (Hydra vulgaris), foto Corvana, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons.