Rovnoměrné usazování lithných kationtů na elektrodě pomocí nanodiamantů.

Rovnoměrné usazování lithných kationtů na elektrodě pomocí nanodiamantů.