Smrtelné zranění způsobené šípem v bitvě na řece Tollense. Do lebky zaseknutý bronzový hrot přetrval až do současnosti, foto Volker Minkus.

Smrtelné zranění způsobené šípem v bitvě na řece Tollense. Do lebky zaseknutý bronzový hrot přetrval až do současnosti, foto Volker Minkus.