Zřejmě osobní majetek padlého válečníka. Mezi nástroje rozeznáme nůž i dlátko, foto Volker Minkus.

Zřejmě osobní majetek padlého válečníka. Mezi nástroje rozeznáme nůž i dlátko, foto Volker Minkus.