Přeměna glukozy (nahoře) na kyselinu glukonovou (dole).

Přeměna glukozy (nahoře) na kyselinu glukonovou (dole).