Schéma celého procesu najdeme na obrázku. Jako barevné sloučenina posloužil tris(bipyridyl)ruthenatý kation [Ru(bpy)3]2+. Oba enzymy k povrchu nanočástice poutal přes atom síry klast atomů zlata, což je standardní metoda, Llopis-Lorente, A. et al. Interactive models of communication at the nanoscale using nanoparticles that talk to one another. Nat. Commun. 8, 15511 doi: 10.1038/ncomms15511 (2017).

Schéma celého procesu najdeme na obrázku. Jako barevné sloučenina posloužil tris(bipyridyl)ruthenatý kation [Ru(bpy)3]2+. Oba enzymy k povrchu nanočástice poutal přes atom síry klast atomů zlata, což je standardní metoda, Llopis-Lorente, A. et al. Interactive models of communication at the nanoscale using nanoparticles that talk to one another. Nat. Commun. 8, 15511 doi: 10.1038/ncomms15511 (2017).