Krystalová struktura sulfidu rheničitého při pohledu z boku (a) a sezhora (b). Šipky vyznačují krystalografické osy, podle kterých jsou změny piezorezistivity největší, Chunhua An et al., The Opposite Anisotropic Piezoresistive Effect of ReS2, CS Nano 20191333310-3319, Publication Date:March 6, 2019.

Krystalová struktura sulfidu rheničitého při pohledu z boku (a) a sezhora (b). Šipky vyznačují krystalografické osy, podle kterých jsou změny piezorezistivity největší, Chunhua An et al., The Opposite Anisotropic Piezoresistive Effect of ReS2, CS Nano 20191333310-3319, Publication Date:March 6, 2019.