Schematické znázornění piezorezistivity u tenké vrstvy sulfidu rhenitého. Při roztahování podél osy a odpor roste a podél osy b klesá. Při stlačování podél osy a odpor klesá a podél osy b odpor roste.

Schematické znázornění piezorezistivity u tenké vrstvy sulfidu rhenitého. Při roztahování podél osy a odpor roste a podél osy b klesá. Při stlačování podél osy a odpor klesá a podél osy b odpor roste.