Polynie na snímku satelitu NASA z 25.září 2017, foto NASA.

Polynie na snímku satelitu NASA z 25.září 2017, foto NASA.