Nahoře schéma vodivých kanálků v elastických nevodivých vrstvách, dole fungování kapacitního senzoru. M.S.Sarwar et al., Bend, stretch, and touch: Locating a finger on an actively deformed transparent sensor array, Science Advances 15 Mar 2017, Vol 3, No. 3, e1602200, doi: 10.1126/sciadv.1602200.

Nahoře schéma vodivých kanálků v elastických nevodivých vrstvách, dole fungování kapacitního senzoru. M.S.Sarwar et al., Bend, stretch, and touch: Locating a finger on an actively deformed transparent sensor array, Science Advances 15 Mar 2017, Vol 3, No. 3, e1602200, doi: 10.1126/sciadv.1602200.