Vzhled použité částice z oxidu titaničitého. Její rozměry dosahují stovek nanometrů.

Vzhled použité částice z oxidu titaničitého. Její rozměry dosahují stovek nanometrů.