Mikrofluidní separační systém pro oddělení trombinu ze směsi biomolekul. Velikost zařízení je v mikrometrech.

Mikrofluidní separační systém pro oddělení trombinu ze směsi biomolekul. Velikost zařízení je v mikrometrech.