Schématické znázornění chemického čerpadla hnaného rozkladem peroxidu vodíku.

Schématické znázornění chemického čerpadla hnaného rozkladem peroxidu vodíku.