Chemická struktura sinensetinu z citrusů.

Chemická struktura sinensetinu z citrusů.