Chemická struktura acetylcelulózy.

Chemická struktura acetylcelulózy.