Uhličitan lithný usazený na uhlíkové elektrodě v podobě hustých bílých jehliček na snímku rastrovací elektronového mikroskopu. Ve výseku označeném Pristine vidíme původní stav elektrody (foto Aliza Khurram, Mingfu He, Betar M.Gallant, Tailoring the Discharge Reaction in Li-CO2 Batteries through Incorporation of CO2 Capture Chemistry, Joule 2018).

Uhličitan lithný usazený na uhlíkové elektrodě v podobě hustých bílých jehliček na snímku rastrovací elektronového mikroskopu. Ve výseku označeném Pristine vidíme původní stav elektrody (foto  Aliza Khurram, Mingfu He, Betar M.Gallant, Tailoring the Discharge Reaction in Li-CO2 Batteries through Incorporation of CO2 Capture Chemistry, Joule 2018).