Chemická struktura dextranu (vlevo), dextranu esterifikovaného kyselinou octovou (uprostřed) a dextranu esterifikovaného kyselinami octovou a jantarovou (vpravo).

Chemická struktura dextranu (vlevo), dextranu esterifikovaného kyselinou octovou (uprostřed) a dextranu esterifikovaného kyselinami octovou a jantarovou (vpravo).